ZAGREB - In het voorjaar van 1941 verovert Duitsland samen met Italië en Hongarije Joegoslavië. De Kroaten liggen al lang overhoop met de regering in Belgrado en zien de komst van de Duitsers als een mogelijkheid om hun omstandigheden te verbeteren. Zij krijgen een eigen onafhankelijke staat, met een uit Italië afkomstige koning: Tomislav II. Zijn koningschap duurt iets meer dan twee jaar. Op 12 oktober 1943 doet hij definitief afstand van zijn rechten op de Kroatische troon.

Afbeelding

Aimone Torino, koning Timoslav II van Kroatië - Publiek Domein

De Kroaten vragen aan de Italiaanse koning Victor Emmanuel III om een koning uit zijn Huis, om zo de nieuwe Onafhankelijke Staat Kroatië het aanzien te geven van het middeleeuwse Kroatische rijk. Victor Emmanuel III kijkt wat rond in zijn familie, het huis van Savoije, en schuift zijn neef Aimone Torino naar voren. Als Aimone hoort van zijn aanstaande koningschap denkt hij eerst dat het om een misplaatste grap gaat. Maar op 18 mei 1941 wordt Aimone Torino uitgeroepen tot Timoslav II, koning van Kroatië, prins van Bosnië en Herzegovina en Woiwide van Dalmatië, Tuzla en Temun.

De nieuwe koning heeft eigenlijk geen idee wat er van hem verwacht wordt en voelt zich wat ongemakkelijk over zijn nieuwe functie. Zijn kroning is gepland in de stad Duvno, maar hij weigert Kroatië te betreden vanwege een dispuut tussen Italië en Kroatië over wie het voor het zeggen heeft in de streek Dalmatië. Uiteindelijk zal Timoslav II nooit voet in zijn koninkrijk zetten. Want later in de oorlog is het te onrustig en onveilig in Kroatië.

Troonsafstand na de val van Mussolini

De Kroatische regering heeft ervoor gezorgd dat het koningschap voornamelijk symbolisch is. Macht heeft Timoslav II niet, hij heeft enkel wat mensen in de adelstand verheven. Erg lang duurt zijn regeringsperiode ook niet. Zijn lot is nauw verbonden met dat van zijn Italiaanse vaderland. Op 31 juli 1943, kort na de val van Mussolini, draagt zijn oom de Italiaanse koning Victor Emmanuel III hem op afstand van de Kroatische troon te doen. Timoslav luistert braaf, op 12 oktober doet hij definitief afstand van alle rechten op de Kroatische kroon. Hij sterft in 1948 in Argentinië.