Op 29 januari 1945 komt weer een grote groep Limburgers aan in het noorden.

Het geloof speelt nog een grote rol in het leven van de Nederlanders, zeker nu nog in 1945. De zuiderlingen zijn voor het overgrote deel katholiek en de noorderlingen protestant. Maar wanneer er tienduizenden Limburgse evacués aankomen in Groningen en Friesland verschuiven die verhoudingen aanzienlijk. In het Friese Bergum merkt pater Doesburg dat ook. Want het gelovige landschap zag er voor de komst van de Limburgers heel anders uit:

Het katholieke bestaan van pater Doesburg was toch wel een beetje eenzaam in het protestantse noorden, want veel weet de lokale bevolking niet over zijn geloof:

De 'mindset' van de twee groepen is heel anders, en dat zorgt hier en daar voor wrijvingen: