VARSSEVELD - Op 2 maart 1945 worden in een veld bij het Rademakersbroek, even buiten Varsseveld, 46 zogeheten 'Todeskandidaten' door de Duitsers doodgeschoten, een wraakneming voor de moord door het verzet op 4 Duitse soldaten.

Het drama begint in boerderij De Bark (foto), even buiten Varsseveld, waar de gelijknamige verzetsgroep zich schuilhield, samen met een aantal onderduikers en geallieerde piloten.

Als op 25 februari drie Duitse soldaten de boerderij binnendringen gaat het fout. De verzetsgroep heeft geen andere keuze dan de drie soldaten gevangen te nemen. Ook een vierde Duitser, die buiten bij een auto wacht, wordt gevangen genomen. 

Geen andere keuze dan de dood

Daarna volgt de hamvraag: wat te doen met de vier gevangenen? Want ze vormen een levensgrote bedreiging voor de verzetsgroep. Besloten wordt de vier op te hangen en daarna een ongeluk in scène te zetten. De vier lichamen worden in de auto gezet die vervolgens op de weg tussen Varsseveld en Aalten tegen een boom wordt gezet en in brand wordt gestoken. Het moet een ongeluk lijken, maar een Duitse patrouille stuit korte tijd later op de maar gedeeltelijk verbrande auto. Sporen op de lichamen wijzen uit dat er geen sprake is van een ongeluk. 

Todeskandidaten

Omdat er geen enkele aanwijzing is richting de verantwoordelijken, worden 46 gijzelaars uit de Doetinchemse gevangenis De Kruisberg, zogenoemde 'Todeskandidaten', naar een tarweveld bij Varsseveld gebracht en daar geëxecuteerd. 

Beeld van de herdenking in 1949

Een monument aan het Rademakersbroek herinnert aan de executie. Ieder jaar is daar op 2 maart een herdenking.

TV Gelderland zond in 2015 een reportage uit over het drama en de herdenking: