DOETINCHEM - De leerlingen van het Gemeentelijk Lyceum in Doetinchem zijn geschokt als ze op 26 november 1940 horen dat de twee Joodse leraren Cauveren en Hoek zijn ontslagen. Ze willen een daad stellen en besluiten te gaan staken.

In opdracht van de Duitsers moeten alle Nederlandse scholen de Joodse docenten 'vrijstellen' van hun baan, ze worden dus ontslagen. Er mag geen Jood meer voor de klas staan. Het komt slechts op twee plaatsen tot een staking van de leerlingen, in Amsterdam en in Doetinchem.

Volgens Gerrit de Leeuw, een van de stakers, heerst er in de ochtend van 26 november een verslagen stemming onder de leerlingen. Als de bel gaat blijven de leerlingen buiten staan, er wordt gemompeld. 'We nemen het niet van die schoften die onze leraren van ons weghalen.' Hij vertelt erover in het tv-programma De bezetting van Loe de Jong hoe het er die ochtend aan toe is gegaan: 

Jonas Cauveren, bijgenaamd Koef, geeft klassieke talen, Henri Hoek natuur- en scheikunde. Beide docenten overleven de oorlog niet, Hoek is 34 jaar als hij op 21 mei 1943 wordt omgebracht in Sobibor. Een week later sterft Cauveren, ook in Sobibor, hij is 60 jaar oud geworden.

In 2016 heeft een fietspad in Doetinchem de naam Cauverenpad gekregen. Ter nagedachtenis aan de Joodse docenten en ter ere van de leerlingen die geprotesteerd hebben tegen hun ontslag.